Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Nyheiter

Ledige stillingar

Lærar Norsk 100%, Kontorleiar 100%, Sekretær 40%, Agronom 100%.  http://mrfylke.no/ezflow_mrfylke/openings/680704

Les meir

Agronomkurs for vaksne

Sjå meir om dette under fana Vaksenagronom på denne sida.

rektor

Les meir

Elevhandbok 2015-16

Elevhandbok 2016 - 2017.

Her har vi samla informasjon, aktuelle lovbestemmelsar og regelverk.  Dette er informasjon som er nyttig og viktig for alle i skulesamfunnet.  Bruk denne til å halde deg oppdatert

Rektor Aadne

Les meir

Informasjonsmateriell Gjermundnes vgs

Her vil de finne brosjyremateriell over tilboda ved Gjermundnes og ein Power Point presentasjon. 

Gjer deg litt meir kjent med Gjermundnes vge her :-)

Ta kontakt med skulen om det er noko de vil vite meir om!

Les meir

Tilboda våre

Her ser du samla kva for utdanningstilbod du kal søke på ved Gjermundnes vgs.

Velkommen

Les meir

Open dag

Open Dag på Gjermundnes vgs

Tysdag 4. oktober 2016 - kl 1000 - 1300

Elevar og tilsette har denne dagen gjort seg klar til å ta mot storinnrykk med ungsomsskuleelevar frå fylket vårt.  Vi vil då vise fram tilboda vi har ved Gjermundnes vgs

Velkomne til dykk alle

Kontakt skulen om det er noko du lurar på.  tlf 71188750 eller gjermundnes.vgs"mrfylke.no

Les meir

Hospitering for 10. klassen

Gjermundnes vgs er skulen som tilbyr Naturbruk grønt i fylket.  Ynskjer du fagopplæring innan landbruk, hestefaget eller anleggsgartnerfaget, må du byrje som elev ved Gjermundnes vgs. 

Reiseavstanden til Gjermundnes vert for mange for lang til at det er naturleg å reise att og fram på same dagen.  Vi tilbyr internatopphald ei natt i samband med hospiteringa. Skulen har 70 elevar buande på internatet med full kost og godt stell elles.

Då kommunane organiserer opplæringa i faget Utdanningsval på forskjellige måtar, vil vi ved Gjermundnes tilpasse vårt opplegg slik at det let seg gjennomføre for alle elevane i fylket.  

Er du interessert så ta kontakt med skulen!

Les meir

No vil dei unge bli bønder

I 3. klasse på Gjermundnes landbruksskule i Vestnes har nesten alle planar om å ta over heimgarden. Bondelaget ser ei aukande interesse for bondeyrket.

Les meir

Trivsel på Gjemundnes

På topp i trivsel

Trivselen er høy blant elevene ved alle de videregående skolene i Romsdal. Helt på topp: Gjermundnes-elevene.

http://www.rbnett.no/nyheter/2015/12/14/P%C3%A5-topp-i-trivsel-11923248.ece

Les meir

Jordvernkonferanse på Gjermundnes

Laurdag 13 juni 2015

Noko av innhaldet:

Landbruksdirektør Anne Berit Løset: «Jordvern – kan det vere så viktig?»

Rådgivar Rose Bergslid i Møre og Romsdal Bondelag: «Bonden som jordvernar»

Forfattar Edvard Hoem: «Slåttekarar, jordvern og framtidstru» 

Paneldiskusjon med tema jordvern leidd av redaktør Kjell Opsal, Bygdebladet. Deltakarar vert førstekandidatane på partilistene ved fylkestingsvalet til hausten

 

Arrangør: Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Bondelag

Les meir