Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spade i jorda

Vaksenagronom

Gjermundnes vgs tilbyr agronomutdanning for vaksne etter Nasjonal modell for vaksenagronomen

Neste kursoppstart er planlagt hausten 2021.

Kurset er i samsvar med «Nasjonal modell for voksenagronomen». Denne er nærare gjort greie for i skriv Lmd.dep 18/1079-2 som du finn på i høgremargen. Følgande kriterier skal då vere oppfylt:

  • Opplæringa skal fordeles over to år og ha et faglig innhald i tråd med læreplanane på Vg2 landbruk og gartnarnæring og Vg3 landbruk eller Vg3 gartnarnæring. Fullført opplæring gir yrkestittelen agronom eller yrkestittelen gartnar
  • Tilbodet skal være organisert som samlingar i kombinasjon med nettundervisning. Om lag 20 prosent av timekravet i læreplanen skal nyttas til samlingar, dvs. gjennomsnittlig mellom 160-185 timer i løpet av skuleåret. Av disse skal minst en tredel være i form av praktiske øvingar.
  • Tilbodet skal ha en nedre aldersgrense for opptak som er 25 år
  • Tilbodet er gratis
  • Dette er ei komprimert utdanning som inneheld landbruksfaga frå vidaregåande skule.  Studiet er bygd på 2-dagars samlingar, nettbasert undervisning med oppgåveløysing, og sjølvstudium.

Innhaldet i kurset

Undervisninga blir lagt opp etter læreplanane for programfag for Vg2 Landbruk og gartnarnæring og Vg3 Landbruk, sjå linkar til udir.no nedanfor.

Første året (aug 2019 – juni 2020) planlegg vi å ta Vg2-faga og eitt fag frå Vg3: 

Andre året (aug 2020 – juni 2021) er det Vg3-fag:

Organisering av kurset

Inntakskrav

Vitnemål eller kompetansebevis etter gjennomført kurs

Kva kostar det?

Overnatting

Dato for samlingar

Kontaktpersonar

Åsmund Skålvik
Lektor m/tillegg
+4771282965 / Mob. 48032832
Send e-post

Dokument

Studiehåndbok for voksenagronomkurset
PDF-dokument - 711,76 kB