Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Studietilbod > Naturbruk > Vg1 Naturbruk

Vg1 Naturbruk

Generell beskrivelse:

Gjermundnes har eit allsidig og godt apparat for opplæring i landbruk. Du finn her mjølkeproduksjon, moderne smågrisproduksjon, sau, stall, gartneri, skog og rike utmarksressursar

DSC05057

Inntakskrav:

Fullført grunnskule

Generell beskrivelse:

Gjermundnes har eit allsidig og godt apparat for opplæring i landbruk. Du finn her mjølkeproduksjon, moderne smågrisproduksjon, sau, stall, gartneri, skog og rike utmarksressursar

Fordjuping Landbruk:

Dersom du er interessert i praktisk bruk og utnytting av naturen og er opptatt av landbruk og fiske eller annen næringsverksemd knytta til naturressursar, er denne utdanningsvegen noko for deg. Studieretninga gir deg høve til praktiske yrke innan jordbruk, hagebruk og skogbruk.

Fordjuping Friluftsliv, Hest og Smådyr:

Du kan velje mellom fordjupning i friluftsliv, hest eller smådyr. Du får då landbruksopplæring samstundes som du får høve til å spesialisere deg i desse fagområda. Fordjupinga fører fram til generell studiekompetanse på lik line med fordjuping landbruk.

Læreplaner:

Læreplaner på utdanningsdirektoratet sine sider.

Fellesfag
Fagnavn Timer per år Gjennomsnitt per uke
Engelsk 75 2
Norsk 75 2
Matematikk 112 3
Naturfag 187 5
Gymnastikk 75 2
Studieretningsfag
Fagnavn Timer per år Gjennomsnitt per uke
Teknikk og handverk 150 4
Skogbrukslære 112 3
Plantedyrking 150 4
Naturbruk og friluftsliv 112 3
Husdyrlære 187 5

Kontaktpersonar

Aadne Runar Haarr
Rektor
+4791584305 / Mob. 91584305
Send e-post