Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Studietilbod > Naturbruk > Vg1 Naturbruk

Vg1 Naturbruk

Generell beskrivelse:

Gjermundnes har eit allsidig og godt apparat for opplæring i landbruk. Du finn her mjølkeproduksjon, moderne smågrisproduksjon, sau, stall, gartneri, skog og rike utmarksressursar

Inntakskrav:

Fullført grunnskule

Generell beskrivelse:

Gjermundnes har eit allsidig og godt apparat for opplæring i landbruk. Du finn her mjølkeproduksjon, moderne smågrisproduksjon, sau, stall, gartneri, skog og rike utmarksressursar

Fordjuping Landbruk:

Dersom du er interessert i praktisk bruk og utnytting av naturen og er opptatt av landbruk og fiske eller annen næringsverksemd knytta til naturressursar, er denne utdanningsvegen noko for deg. Studieretninga gir deg høve til praktiske yrke innan jordbruk, hagebruk og skogbruk.

Fordjuping Friluftsliv, Hest og Smådyr:

Du kan velje mellom fordjupning i friluftsliv, hest eller smådyr. Du får då landbruksopplæring samstundes som du får høve til å spesialisere deg i desse fagområda. Fordjupinga fører fram til generell studiekompetanse på lik line med fordjuping landbruk.

Læreplaner:

Læreplaner på utdanningsdirektoratet sine sider.

Fellesfag
Fagnavn Timer per år Gjennomsnitt per uke
Engelsk 84 3
Norsk 75 2
Matematikk 84 3
Naturfag 56 2
Kroppsøving 56 2
Studieretningsfag
Fagnavn Timer per år Gjennomsnitt per uke
Naturbasert aktivitet 140 5
Naturbasert produksjon 337 12
Prosjekt til fordjuping 168 6
     

Kontaktpersonar

Aadne Runar Haarr
Rektor
+4791584305 / Mob. 91584305
Send e-post