Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Søknad og Inntak > Skulestart - orientering

Velkommen til nye elevar

Skulestart - orientering

Til elevar skuleåret 2018/2019

Orientering i samband med skulestart hausten 2018

 

Vi viser til melding frå inntakskontoret der du er tilboden plass som elev ved Gjermundnes vidaregåande skule.

 

Skulen byrjar etter ferien for elevane måndag 20. august kl 10.00 med oppmøte i Gymnastikksalen. Første skuleveka følgjer eigen plan, som blir delt ut første skuledag. Skuledagen er lagt opp med 7 timar mellom kl 07.45 og kl 14.35.

For dei som skal bu på skulen sitt internat, vert det høve til å flytte inn søndag 19. august. Vi vil då ha personar til stades for å ta imot elevar i tidsrommet kl 16.00-19.00.

Det vert servert kveldsmat.

Dersom du ønskjer plass ved internatet eller søkjer om stallplass, ber vi deg fylle ut vedlagte søknadsskjema og returnere det til skulen innan 1. august eller snarast .

Du vil også finne søknadsskjema og anna informasjon på heimesida til skulen;  http://gjermundnes.vgs.no/

Utstyrspakke TIP er kr. 2.000,-. Sjå ellers skriv under "Dokument" i høgre marg.

 

Vel møtt
Aadne Haarr
rektor

Kontaktpersonar

Marit Karin Årseth Vike
Lærer
+4771282915
Send e-post
Jorun  Frostad Jorun Frostad
kontorleiar
+4771282917 /
Mob. 90525795
Send e-post
Aadne Runar Haarr Aadne Runar Haarr
Rektor
+4771282910 /
Mob. 91584305
Send e-post

Dokument

Informasjon ved oppstart 18-19
PDF-dokument - 162,35 kB
Skolerute for Gjermundnes 18-19
PDF-dokument - 672,15 kB
Fordjuping frilufstliv II 18-19
PDF-dokument - 135,13 kB
Internat - info og reglement 18-19
PDF-dokument - 170,91 kB
Internatplass søknadsskjema 18-19
PDF-dokument - 235,50 kB
Internatplass helg søknadsskjema 18-19
PDF-dokument - 144,10 kB
Utstyrliste TIP 18-19
PDF-dokument - 52,22 kB
Hest - reglar bruk 18-19
PDF-dokument - 38,00 kB
Hest- søknadsskjema stallplass 18-19
PDF-dokument - 404,10 kB
Hest - Egenerklæringsskjema 18-19
PDF-dokument - 128,23 kB
Rustesting - samtykke skjema 18-19
PDF-dokument - 129,18 kB