Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Skulestart > Skulestart

elever på tur

Skulestart

Skulen byrjar etter ferien for elevane måndag 19. august kl 10.00 med oppmøte i Gymnastikksalen. Første skuleveka følgjer eigen plan, som blir delt ut første skuledag. Skuledagen er lagt opp med 7 timar mellom kl 07.45 og kl 14.35.

For dei som skal bu på skulen sitt internat, vert det høve til å flytte inn søndag 18. august kl 16.00-19.00
Det vert servert kveldsmat.

Sjekkliste for deg som skal bli elev ved Gjermundnes vidaregående dette skuleåret

- gå gjennom skolestart-portalen, les om elev-PC/stipend

- søk skuleskyss gjennom skuleskyss-portalen

- søk stipend gjennom Lånekassen

- velg fordjupingsfag for Vg1-elevar

- sørg for å ha arbeidsklede og utstyr i orden

- foresatte må signere PC-avtale på skolestart-portalen for elevar som skal ha PC gjennom fylkeskommunen

For internatelevar

- søk om internatplass

- søk bortebuarstipend gjennom Lånekassen

For elevar som skal ha hest ved skulen

- søk stallplass

 

Kontaktpersonar

Aadne Runar Haarr Aadne Runar Haarr
Rektor
+4771282910 /
Mob. 91584305
Send e-post
Jorun  Frostad Jorun Frostad
kontorleiar
+4771282917 /
Mob. 90525795
Send e-post
Monika Aas
Arbeidsleder
+4771282925 /
Mob. 95924460
Send e-post
Siv Fremstedal Klauseth Siv Fremstedal Klauseth
Konsulent
+4771282918 /
Mob. 930 11 593
Send e-post