Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Nyheiter > Hospitering for 10. klassen

Dokument

INFO hospitering TIP
DOC-dokument - 46,50 kB
INFO hospitering Naturbruk
DOC-dokument - 46,00 kB
Hospitering Gjermundnes
PDF-dokument - 573,46 kB

Hospitering for 10. klassen

Gjermundnes vgs er skulen som tilbyr Naturbruk grønt i fylket.  Ynskjer du fagopplæring innan landbruk, hestefaget eller anleggsgartnerfaget, må du byrje som elev ved Gjermundnes vgs. 

Reiseavstanden til Gjermundnes vert for mange for lang til at det er naturleg å reise att og fram på same dagen.  Vi tilbyr internatopphald ei natt i samband med hospiteringa. Skulen har 70 elevar buande på internatet med full kost og godt stell elles.

Då kommunane organiserer opplæringa i faget Utdanningsval på forskjellige måtar, vil vi ved Gjermundnes tilpasse vårt opplegg slik at det let seg gjennomføre for alle elevane i fylket.  

Er du interessert så ta kontakt med skulen!