Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Ledige stillingar

Ledige stillingar

Ledige stillingar

Ledige stillingar ved Gjermundnes vgs:

Lærar i norsk, 100% stilling - vikariat for perioden 01.08.-31.12.17.

Vikariatet kan bli forlenga

https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3185;jsessionid=A8E572AB32CF4B12B714CD930222F255?0

Søknadsfrist 10.06.2017

Kontorleiar/konsulent, 100% fast stilling ledig frå 01.10.2017.

Søknadsfrist 10.06.2017

Skulen søkjer primært etter ein person med 3-årig relevant høgskuleutdanning. Realkompetanse vil bli vurdert.
Arbeidserfaring frå tilsvarande arbeid i offentleg eller privat regi vil bli vektlagt.

https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3151;jsessionid=997CB71E57995D4D234ECF256ACCA3BF?0

Sekretær, 40% fast stilling frå 01.08.2017

Søknadsfrist 10.06.2017

Relevant utdanning.

https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3154?1

Agronom/fagarbeidar ved gardsbruket på skulen, fast 100% stilling ledig frå 01.08.2017.

Søknadsfrist 10.06.2017

Den som blir tilsett, må ha kompetanse i bruk og vedlikehald av maskiner og reiskap.

https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/3165?2

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

For nærmare opplysningar om stillinga, ta kontakt med rektor Aadne Haarr, tlf.: 915 84 305.

Kontaktpersonar

Aadne Runar Haarr
Rektor
71282910 / Mob. 91584305
Send e-post