Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Foreldremøte

Foreldremøte

Foreldremøte skuleåret 2019-2020

Onsdag 16.oktober arrangerar vi foreldremøte for foresatte til elevar på Vg1 og Vg2. 
Påmeldingsfristen var måndag 14.oktober. Kontakt oss dersom du ikkje rakk å melde deg på tidsnok! 

Program

Kl. 13.30-14.30 Omvisning på skulen v/rektor
Kl. 14.30-15.00 Middag for elevar. Føresette får kjøpe middag til 65,-
Kl 15.00-15.30 Felles informasjon v/rektor i kurssalen. 
Oppmøte direkte til dette er mogleg. 
kl 15.30-... Føresette blir med kontaktlærar til klasseromma.
Høve til å snakke med kontaktlærarane og faglærarar. 

Foreldre til ikkje-myndige elevar har første halvår rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlærar om korleis eleven arbeider til dagleg og eleven sin kompetanse i faga. Rette er stadfesta i forskrift til Opplærlingslova §20-4. 

Kontaktlærarar

Dei som ynskjer møte med kontaktlærar tar direkte kontakt og avklarar dette. 

Klasse Kontaktlærar Telefonnummer
AO Sunniva Blom 954 59 605
1NA1 Brit Karen Vike
Brage Sæth
482 66 389
452 08 697
1NA2 May Heggset Reiten
Kai Grønningsæter
979 83 893
911 65 540
1TP1 Halgeir Lyslo 915 95 389
1TP2 Roger Karlsnes 992 37 411
2HH Ida Meyer 917 75 344
2AID Knut Edvart Grøtta 902 55 218
2LG Marit Årseth Vike 909 48 532
3LA Åge Thoresen 473 73 711
3NA/PB Jørn Inge Frostad
Åsmund Skålvik
913 64 551
480 32 832

Kontakt oss

Gjermundnes vidaregåande skule

Telefon: 712 82 900
E-post: gjermundnes.vgs@mrfylke.no

Besøks- og postadresse:
Gjermundnesvegen 200
6392 Vikebukt

Kart: